Organizace dne v MŠ

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

 

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:

  • respektování vývojových a věkových zvláštností dětí
  • prostor pro individuální vývoj
  • prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení
  • prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů

 

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.

 

6.00 -  7.00       -  scházení dětí, hry dle volby a přání dětí  

7.00 -  8.35       -  ranní hry, komunitní kruh (podle potřeby), 

                           didakticky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi, smyslové hry

8.00 – 10.30      -  indiv. logopedická péče  

8.35 -  8.45       -  ranní cvičení

8.45 -  9.00       -  hygiena, svačina

9.00 -  9.45       -  pokračování didakticky cílených činností, hry, komunitní kruh

9.45  -  10.00    -  hygiena, příprava na pobyt venku

10.00 - 11.30    -  pobyt venku

11.30 - 12.00    -  hygiena, oběd

12.00 - 14.00    -  hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity

14.00 - 14.20    -  hygiena, svačina

14.20 - 16.00    -  odpolední zájmové činnosti dětí (hry, činnosti)


Kontakt

Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Čajkovička
Čajkovského 2215, 733 01 Karviná - Mizerov


558 271 953
739 260 186

ŠJ: 558 271 954