Dokumenty ke stažení

Do Mateřské školy Čajkovička jsou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány v období stanovených zápisů do MŠ (zpravidla v měsíci dubnu) a v případě nenaplněné kapacity školy (100 dětí) také na základě individuálních termínů, kdykoliv v průběhu roku.
 
 
 
 
 
V případě absence dítěte po celý kalendářní měsíc, si může zákonný zástupce na základě "Žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání" požádat o snížení úplaty na 1/2 stanovené měsíční úplaty pro celodenní děti.
 
 
 
 
K prázdninovémuj provozu (červenec, srpen) jsou přijímány děti na základě "Žádosti o přijetí do náhradní MŠ" a kopie evidenčního listu dítěte, kterou si vyžádají u ředitelky v kmenové MŠ. Děti z odloučeného pracoviště - MŠ Centrumáček jsou přijímány na základě kopie evidenčního listu. Po odevzdání dokumentů dostane zákonný zástupce rozhodnutí o umístění dítěte v Mateřské škole Čajkovička na dobu určitou.

 


 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Čajkovička
Čajkovského 2215, 733 01 Karviná - Mizerov


558 271 953
739 260 186

ŠJ: 558 271 954