Mateřská škola je zařízení nacházející se v zástavbě obytných domů v Karviné Mizerově. Je to samostatná jednopatrová budova s vlastní zahradou a zřizovatelem je Magistrát města Karviné.

V přízemí se nachází kuchyň MŠ, prádelna a nově zrekonstruovaná 4. třída, která se nachází v prostorách bývalých jeslí a Charity pro děti a mládež, v další části Český červený kříž - úřad oblastního spolku. Tato organizace má vlastní přístupovou část se samostatným uzavřeným objektem.

Mateřská škola se nachází v prvním podlaží, kde má 3 třídy, k ní přiléhají 3 herny, 3WC s umývárnami a 3 šatny. K třídám přísluší 2 kuchyňky - přípravny podávaných jídel. V přízemí se nachází 4. třída, ke které rovněž přilehá herna, WC s umývárnou a kuchyňkou.

V prostoru 2. třídy se rozkládají lehátka k odpolednímu odpočinku dětí.

Děti 3. třídy mají stabilní lehárnu v prostorách 1. třídy. Součásti herny v prostorách 3. třídy je zařízení pro projekci Tv a videa.

V mateřské škole se nachází kabinet Rv a Tv, místnost pro zaměstnance, šatna pro zaměstnance, místnost pro uložení pracovních pomůcek správních zaměstnanců.

V prvním poschodí se rovněž nachází ředitelna, která je vybavena novým nábytkem, počítačem, tiskárnou a kopírovacím strojem, který je využíván zaměstnanci pro množení pracovních listů a zpráv pro rodiče.

V současné době je připravována kancelář pro ekonomickou sílu nadcházejících připravovaných změn.

Zahrada mateřské školy je poměrně prostorná a vybavená pískovišti a průlezkami. K zahradě MŠ patří i sklad hraček, umístěný v přízemní části budovy. Dětem je zajištěna ochrana před sluncem velkými stromy a keři, k využití jsou také přenosné bazény .

Velkým kladem pro efektivní využití je kompletní údržba zahrady po celý rok firmou Jiří Jósza.

Technický stav mateřské školy je na dobré úrovni. V posledních 5 letech byla obnovena venkovní fasáda celé budovy, nátěry oken a zárubní dveří, malování, byla provedena instalace žaluzií, výměna koberců, přikrývek a v šatnách byly staré šatní skříňky nahrazeny novými.

V prostorách tříd byly vyměněny stoly a židle, rovněž byly herny vybaveny novým nábytkem, hračkami a pomůckami pro práci s dětmi.

Inventář hraček je každoročně doplňován dle potřeb a přání dětí a pedagogických pracovnic.

O všechny tyto změny v nemalé finanční hodnotě se zasloužili především Magistrát města Karviná, sponzoři MŠ a rodiče dětí – viz „úplata v MŠ“.

Kapacita Mateřské školy byla od 01.01.2015 zavýšena na 100 dětí. 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Čajkovička
Čajkovského 2215, 733 01 Karviná - Mizerov


558 271 953
739 260 186

ŠJ: 558 271 954